Srbija Digital VMNet Internet

Digitalna SRB televizija

SRBIJA Digital - Digitalna SRB televizija

Vlasta Mečka Digitalna Televizija

Televizijske pakete možete koristiti iskljucivo u režimu Postpaid sa ili bez pristajanje na korišćenje usluge u periodu od najmanje 24 meseca. Cena osnovnog paketa je različita u zavisnosti od režima korišćenja usluge.

PostPaid Paket bez ugovorne obaveze traju 30+30 dana od aktivacije. Da biste imali uslugu neprekidno potrebno je da uplatite novi period pre isteka tekućeg ili da najavite prekid koriscenja usluge. Pakete možete uplatiti i po periodima 90+30 dana, 120+30 dana ili 180+30 dana po kojima se usluga ne prekida 3, 4 ili 6 meseci u zavisnosti od uplaćenog paketa. Period od "+30" dana predstavlja period koji korisnik plaća i dužan je da u tom period najavi da li ce da uplati novi period ili da prekine korišćenje usluge.

Postpaid Paketi sa ugovornom obavezom se naplaćuju mesečno putem mesečnog računa i njihovo trajanje je mesec dana, ali se automatski obnavljaju svakog prvog u mesecu, tako da uslugu koristite bez prekida, izuzev ne izmirivanja obaveza. Korisnik se zadužuje svakog meseca novim računom i dužan je da ga plati do 15. u mesecu za tekući mesec.

Scroll